Registrering

10 december 13:00 - 16:00

Nätverksträff - Hur får vi laddinfrastrukturen på plats?

Denna inbjudan är till ett event i projektet ScandELivery, Välkommen!

Hur får vi laddinfrastrukturen på plats? 
Ett digitalt event den 10 december kl 13-16

Elektrifieringen av personbilsflottan har tagit fart ordentligt, detsamma gäller för elbussar och nu är det dags för varu- och godstransporterna! Regeringen har initierat en rad initiativ för att stötta elektrifieringen av tunga transporter, fordonstillverkarna accelererar övergången till eldrivna modeller, och nya pilot- och forskingsprojekt kring laddning startas upp. Arbete är i ännu i startgroparna och det finns många frågeställningar som behöver stötas och blötas tillsammans av branschens olika aktörer för att komma framåt.

Att få laddinfrastrukturen på plats är kritiskt och det är därför fokus för denna träff. Här ger vi fordonstillverkare, laddoperatörer, transportbolag, kommuner, regioner och andra involverade aktörer ett forum att diskutera frågor som "vilken typ av laddning behövs och var?", "vilka affärsmodeller växer fram och vem tar vilken roll?", och "vad behövs i form av stöd och samverkan för att få till utbyggnaden?". Träffen startar med att en rad olika aktörer ger sina perspektiv på laddning av varu- och godstransporter. På denna träff fokuserar vi på stationära laddlösningar, framöver kommer vi har seminarier rörande elvägar.

Mer detaljerat program kommer inom kort.

Anmäl dig till eventet här senaste den 9 december.

Om ScandELivery
Träffen är en del av det nya projektet ScandELivery, där Power Circle tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd arbetar för att facilitera elektrifieringen av varu- och godstransporter. Träffarna är öppna för alla relevanta aktörer och det är fritt att välja vilka en vill delta på. Projektet lägger stort fokus på att skapa forum för diskussion och nätverk samt kunskapsspridning genom faktablad. Håll koll på projektets hemsida för att ha koll på vad som händer härnäst -  under Q1 kommer exempelvis en träff om elvägar att arrangeras.

Program

13.00 Välkommen och setting the scene: Hur ser fordonsindustrin på behovet av laddinfrastruktur?

Moderator Johanna Barr (Power Circle) välkomnar följt av samtal med Jessica Alenius (vice VD och projektledare färdplansarbetet, BIL Sweden)

13.10 Tidigare erfarenheter och nya piloter - exempel på hur varu- och godstransporter kan laddas
.

Henrik Dahlsson (Senior Advisor Hållbara Transporter, Scania), Peter Andersson (Business Manager eMobility, Heavy Transports, E.ON) och Tina Zeirul (Senior Director Public Policy, Chargpoint) delar sina respektive perspektiv och case kring laddning av varu- och godstransporter och diskuterar hur affären och rollerna kan komma att utvecklas.

PAUS 13.50-14.00


14.00 Tre röster om samverkan och samordning

Andreas Josefsson (projektledare inom energiförsörjning, CLOSER) berättar om hur tunga lastbilar kör och var de kan ladda. Anne Piegsa (processledare elektromobilitet, Business Region Göteborg) om Samverkan som nyckeln för omställningen till ett elektrifierat transportsystem i Göteborg. Linky Tech om hur vi utnyttjar både laddare och utrymmen i staden på bästa sätt


14.35 Trender för laddinfrastruktur – vad ser vi för möjligheter och utmaningar, idag och i framtiden?

Josephine Zetterman (Sales Engineer Future Grids, Siemens) berättar om vilka erfarenheter Siemens har när det kommer till laddinfrastruktur för tunga fordon, och vilken teknikutveckling som kommer ske framöver.
 

PAUS 14.50-15.00


15.00 Gruppdiskussioner

15.55 Avslut


Registrering

Viktig information

Anmälan är öppen så länge det finns platser kvar. Om du anmält dig och sedan får förhinder var vänlig och avregistrera dig via denna sida.  

Mötet kommer att genomföras i Zoom. Länk för att komma in i mötet kommer att skickas ut via e-post till alla registrerade deltagare dagen innan webinariet! 

För frågor, kontakta Johanna Barr, johanna.barr@powercircle.org

Välkommen önskar

Om oss

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de drygt 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät, energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.